Deze training bestaat uit 3 onderdelen en heeft een optioneel na-traject:

  • Het signaleren van eergerelateerd geweld
  • Het taxeren van risico signalen
  • Het begeleiden van eergerelateerd geweld

 

Dag 1: Het signaleren van eergerelateerd geweld

Theoretische kennis verbreden, met uitleg over wie,wat,waar en waarom. Aandacht voor houdingsaspecten van de hulpverlener en het vergroten van kennis rondom specifieke signalen die de doelgroep afgeeft. Dit als doel vroegtijdige signalering.

Dag 2: Het taxeren van de risico signalen

Nadat er signalen zijn binnen gekomen dat er mogelijk sprake kan zijn van eergerelateerd geweld, is het belangrijk om middels een uitgebreide taxatie de risico's in te gaan schatten. De deelnemer leert welke vragen relevant zijn om te stellen en oefent met het analyseren van de risico signalen en kan deze verwoorden in een rapport. Na deze taxatie wordt bepaald hoe de verdere begeleiding eruit kan gaan zien.

Dag 3: Het begeleiden van eergerelateerd geweld

Hoe maak ik een plan en stimuleer ik netwerk- en keten partners aan te sluiten bij mijn lijn, hoe houdt ik de veiligheid goed in beeld. Wie ga ik inzetten voor de begeleiding en bemiddeling en welke positie neem ik als hulpverlener in. Verbreding van de kennis van de sociale kaart.

Interculturele communicatie:

Door de gehele training heen wordt er veel aandacht voor interculturele communicatie en gesprekstechnieken.

Optïoneel: Natraject:

Werken met deze casuïstiek vraagt naast de juiste houdingsaspecten, veel theoretische kennis , gespreks-technische vaardigheden ook heel veel ervaring in het analyseren van de risico's en het maken van een passend aanbod voor de cliënt. Het opzetten van werkgroepen die bezig blijven met het verbreden van kennis en casuïstiek bespreking blijft belangrijk. Dit gebeurt in een natraject onder begeleiding van Vocas.
In een jaar tijd komt deze trainingsgroep 3 keer een dagdeel bij elkaar onder begeleiding van Vocas. Hierin is er ruimte om nieuwe ontwikkelingen uit te wisselen en casuïstiek in de vorm van intervisie uit te wisselen.
De deelnemer kan gedurende het traject één jaar gebruik maken van een strippenkaart, deze geeft recht op 5 keer een telefonische consultatie/overleg en advies bij de trainer/coach

Vocas Trainingen onderscheidt zich door uitsluitend te werken met trainers die zelf een ruime ervaring hebben opgedaan als professional binnen de hulpverlening. Zij weten wat er speelt aan actuele ontwikkelingen in het werkveld. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen de hulpverlening maar kennen ook de obstakels waar je als professional soms mee worstelt. Vocas heeft als specialisatie eergerelateerd geweld en motiveringstechnieken.

Vocas gaat er vanuit dat de deelnemers aan de trainingen professioneel zijn met met een HBO werk- en/of denkniveau met reeds een scala aan vaardigheden en competenties. Vocas streeft er naar deze te vergroten door haar trainingen op een zeer praktische manier vorm te geven. De inhoud van de training kan de volgende dag direct in de praktijk worden toegepast. Daarbij is de aangeboden theorie een logische basis voor het verrijken van het praktisch handelen.

Vocas Trainingen                  
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op

Vocas Trainingen op LinkedIn Vocas Trainingen Facebook pagina Vocas Trainingen op Twitter

K.v.K  :09183675

BTWnr:NL168143227B01